Privacy statement Leven in Brons

6 mei 2018

Inleiding
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, de nieuwe Europese richtlijn voor databescherming.

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn de rechten opgenomen die iemand heeft bij de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens. Leven in Brons verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de eisen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres of, indien van toepassing, uw bankrekeningnummer. De rechten die u als klant bij de verwerking van deze persoonsgegevens heeft, beschrijf ik hieronder.

Waarom verzamelt Leven in Brons persoonsgegevens?

Het doel van het registreren van de gegevens is:

1. Naam, adres, email adres: ten behoeve van het versturen van correspondentie en, indien van toepassing, facturen
2. Telefoonnummer: ten behoeve van het leggen van contact met u
3. Bankrekening nummer: ten behoeve van het verwerken van betalingen per bank

Leven in Brons verzamelt niet meer persoonsgegevens dan strikt noodzakelijk is.

Beveiliging
Leven in Brons hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy. Daarom maakt Leven in Brons gebruik van een beveiligd boekhoudsysteem en zijn gegevens niet voor buitenstaanders toegankelijk.
Leven in Brons verstrekt geen gegevens aan derden en zorgt er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Vragen of wijzigingen
Hebt u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens of wilt u uw gegevens wijzigen, aanvullen, inzien of de verwerking daarvan stopzetten? Dan kunt u uw verzoek per e-mail richten aan lilian@leveninbrons.nl, onderwerp “verwerking persoonsgegevens”, of uw verzoek schriftelijk richten aan:

Leven in Brons
Humcoverstraat 96
6231 JR Meerssen